ความสุขเล็กๆ ที่เรียกว่าชีวิต

     เป้าหมายที่แท้จริงของเราคือคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขที่ยั่งยืน โดยการใช้ชีวิตที่ดีและชีวิตที่มีความหมาย เป็นความสุขของการใช้ชีวิตที่ทำให้เราทุกคนรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของทุกคนเป็นเป้าหมายเดียวกัน คือ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเรามักจะคิดว่าความสุขต้องสร้างจากความยากลำบากที่กว่าจะได้มันมา แต่แท้จริงแล้วความสุขคือความเพียงพอกับทุกๆ อย่างที่เราเลือกได้ เช่น การรู้จักพอ การรู้จักหยุด การปล่อยวาง การใช้ชีวิตที่สมดุลจะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้

     แทนที่จะหาความสุขจากการทำเรื่องสนุกสนาน หรือความสะดวกสบาย เราควรเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง พัฒนาคนอื่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอื่นๆ

     ปล่อยให้ความสุขเป็นผลพลอยได้จากการเห็นคุณค่าของตัวเอง จากความพอใจที่ทำงานสำเร็จ และการได้ทำสิ่งที่มีความหมาย

     หลายคนมองว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องดิ้นรนให้ถึงที่สุด ลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความ จน หรือ รวย แต่มันอยู่ที่ตัวเราเท่านั่นทุกอย่างอยู่ที่ความพอใจของเรา พอเพียงและทุกอย่างจะเป็น

     ความสุขคือ การใช้ชีวิตที่มีประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial