วิธีการเปลี่ยนซ่อมปลั๊กไฟฟ้า


Notice: Undefined index: margin_above in /home/godtangb/onfix.net/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 440

Notice: Undefined index: margin_below in /home/godtangb/onfix.net/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 441

เมื่อปลั๊กไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย ควรรีบทำการเปลี่ยนซ่อมปลั๊ก เนื่องจากหากยังใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลั๊กไฟฟ้ามีความชำรุดอยู่ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านและทำให้เกิดหลายปัญหาตามมาอย่างใหญ่หลวงมาก เช่น ไฟอาจจะรั่ว ช๊อตคนในบ้านได้ หรือ อาจจะถึงขั้นไฟไหม้ได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั่นควรศึกษาและเรียนรู้ไว้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว

และควรมีการเรียนรู้อย่างดีก่อนที่จะไปซ่อมแซมเองเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้หากไม่ศึกษาให้ดีก่อนลงมือทำ

 

วิธีการซ่อมแซมคือ ตัดสายไฟออกแล้วเปลี่ยนใหม่ โดยอุปกรณ์ที่ช่างต้องทำการเตรียมเอาไว้คือ ปลั๊กไฟที่มีขนาดใกล้เคียงของเดิม และสายไฟเส้นใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1

สำคัญที่สุดของการทำเลย คือ ควรปิดไฟหรือดึงปลั๊กออกก่อนเสมอก่อนจะดำเนินการอย่างอื่น

ตัดสายไฟออกจากปลั๊กตัวเก่า แล้วแกะสายไฟแยกออกมาเป็น 2 เส้น จากนั้นใช้มีดปอกสายไฟ ปอกส่วนที่เป็นฉนวน ให้ยาวประมาณ 2 เซนติเมตรทั้ง 2 เส้น

ขั้นตอนที่ 2

เปิดฝาปลั๊กตัวใหม่ออก โดยใช้ไขควงขันน็อตออกมา จะเห็นขาปลั๊กยึดสายไฟ 2 ขา และจะมีสกรูยึดสายไฟส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอยู่ ให้ใช้ไขควงขันสกรูดังกล่าวจนเกือบหลุด ระวังอย่าขันสกรูจนหลุดออกมาเพราะจะขันกลับเข้าไปลำบาก

ขั้นตอนที่ 3

นำส่วนที่เป็นทองแดงของสายไฟที่ปอกแล้วมาพันใต้แหวนหัวสกรู ไปตามเข็มนาฬิกา และใช้ไขควงขันสกรูกลับเข้าไปให้แน่น

ขั้นตอนที่ 4

นำฝาปลั๊กอีกด้านหนึ่งปิดกลับเข้าไป แล้วขันน็อตให้แน่น การซ่อมปลั๊กไฟเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial