ความแตกต่างของ Growth mindset และ Fixed mindset

     คนที่มีวิธีคิดแบบตายตัว (Fixed mindset) คือเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองได้เกิดมาพร้อมความสามารถบางอย่าง และลืมไปว่าตัวเองก็ขาดความสารมรถบางอย่างเช่นกัน ในขณะที่คนที่มีวิธีคิดแบบเติบโต (Growth mindset) คือคนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้านได้ หากขยันที่จะเรียนรู้และรับฟังปรับหรือฝึกฝนมากพอ

     ดังนั่นคนที่มีแนวคิดแบบเติบโตจึงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะการยอมรับที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง แต่คนที่ม่แนวคิดแบบตายตัวก็จะมองมุมมองของตัวเองและเลือกที่จะแตกต่างจากผู้อื่นเพราะมั่นใจในความคิดของตัวเอง ที่มันจะขัดขวางการพัฒนาตัวเองให้ดีขี้น เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้ล้มเหลว ก็มักจะโทษคนอื่นๆ

     -คำชมที่เด็ได้รับจากผู้ใหญ่ ทำให้บางคำชมสามารถทำให้เด็กมั่นใจในตัวเองมากจนอาจกลายเป็นคนคิดแบบตายต้ว และอาจจะลีกเลี่ยงความท้าทายต่างๆ

     -คนที่มีความคิดแบบตายตัวหากต้องการความยอมรับจะต้องพิสูจน์ตัวเอง แต่คนที่มี     ความคิดแบบเติบโตต้องการพัฒนาตัวเอง

      -คนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวจะมองว่าความล้มเหลวคือหายนะที่ยิ่งใหญ่มากจนอาจทำให้กลัวได้ แต่คนที่มีวิธีคิดแบบเติบโตจะมองว่ามันคือโอกาสที่เราจะสามารถแก้ไขและพัฒนาได้

     -คนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวจะไม่ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ แต่มองว่าความผิดพลาดเป็นหลักฐานว่าพ่ายแพ้และไม่ดีพอ และมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไป

     -คนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวมักจะต้องการความมั่นใจ และพยายามรักษาความมั่นใจนั้นไว้ โดยการโทษคนอื่น หาขอแก้ตัว โกง จะไม่หาทางหรือคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น มองว่าตัวเองเป็นได้แค่นี้

 

      คนที่มีวิธีคิดแบบเติบโตจะเผชิญหน้ากับปัญหา และมองว่าปัญหาไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นความท้าทาย เค้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและคนรอบข้างให้ดีขึ้น เชื่อว่าทุกคนต่างก็เติบโตและพัฒนาขึ้นได้อีก

 

     แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเลิกคิดแบบเดิมทั้งหมด เราแค่เข้าใจการคิดแบบเติบโต และค่อยๆ เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนในบางสถานการณ์เท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial