การปรับหรือเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์

                       ความเปลี่ยนไปทางอารมณ์เป็นกระบวนการพัฒนาที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในแนวทางเราถนัดและสามารถเข้ากับสังคอมได้ โดยที่ไม่ปฎิเสธอารมณ์ร้ายหรือความคิดแย่ๆ แต่ก็ไม่ยึดติดกับมัน และกล้าที่จะรับมือกับมัน จากนั้นค่อยเดินหน้าต่อไป ก้าวข้ามสิ่งนี้ไปเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆใหม่ๆ เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ การที่จะทำให้เราสามารถมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ดีได้นั้น จะต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เผชิญหน้ากับความคิด

                ขั้นตอนแรก คือ การเปิดเผยอารมณ์ออกมา เผื่อเราจะได้เผชิญกับอารมณ์ และพฤติกรรมอย่างตั้งจยอมรับและปรับเปลี่ยน ด้วยความอยากรู้อยากเห็น และความเห็นใจ ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนออกมา หรือความคิดที่บิดเบี้ยวออกไป ความคิดและอารมณ์เหล่านั่นต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะทางด้านอารมณ์ของเรา และเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและก้าวข้ามมันไป

ปล่อยตัวเองออกจากความคิด

                ขั้นตอนต่อไป คือ การเดินออกจากความคิด ปล่อยตัวเราออกจากความคิด และหันมองดูมันอย่างที่มันเป็นอยู่ แล้วบอกกับตัวเองว่ามันก็แค่ความคิด ก็เป็นแค่อารมณ์ช่วงหนึ่งของเรา ที่เราต้องแยก “คนคิด” ออกจาก “ความคิด” ปลดปล่อยให้มันเกิดช่องว่างระหว่างความรู้สึกกับการตอบสนอง ซึ่่งความคิดอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริง และมันจะทำให้เราเห็นหนทางหลายๆ แบบที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ และมันจะทำให้เราหลุดจากการควบคุมและทำให้เราหลุดออกจากมันและไม่อยู่ใต้อำนาจของอารมณ์

 

                 การปรับเปลี่ยนมุมมองต่างๆ คือพัฒนาเพื่อดีดตัวออกจากมุมเดิมๆและมองออกไปไกลกว่าเดิม ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะมองตัวเองเหมือนกระดาน ที่ทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ที่มากขึ้น แทนที่จะเป็นแค่หมากในกระดาน ที่ถูกกำหนดทางเดินไว้แล้ว

 

ตัดสินใจทำตามเป้าหมายในชีวิต

                ขั้นตอนต่อไป คือ การมุ่งหน้าไปยังสิ่งที่เราต้องการ ตามคุณค่าของตัวเรา มุ่งไปตามเป้าหมายที่สำคัญของเรา  และรวบรวมความคิดและความรู้สึกเข้ากับคุณค่าของตัวเรา ทำให้เราตัดสินใจเพื่อทำตามสิ่งที่เราต้องการ เพราะคุณค่าของเราจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยนำทางให้เราไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง

ก้าวไปข้างหน้า ก้าวต่อไป

                ขั้นตอนสุดท้าย คือ การก้าวไปข้างหน้าต่อไป และ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทีละนิดตามเส้นทางที่เราเดินไป หาจุดหมายและความสมดุลระหว่างความท้าทายที่มันไม่เกินความสามารถของเรา ที่มันจำสามารถทำให้เราตื่นเต้นและไม่ฝืนเกินกำลังที่เรามี

สิ่งที่สำคัญ คือ ทำให้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายและทำให้เราเติบโต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial